PSTRĄG SPOD LODU
TORUŃ ‘2014

 

Toruńskie Towarzystwo Wędkarskie
zaprasza na
XV Ogólnopolskie Zawody "Pstrąg spod lodu"


W dniach 18-19 stycznia 2014 roku, na 7 hektarach jeziora Rybnik, 70 zawodników rywalizować będzie w czterech konkurencjach:
 - konkurs indywidualny w łowieniu pstrągów (główna rywalizacja);
- największy pstrąg zawodów,
- największa ryba innego gatunku,
- największa łączna waga pstrągów złowionych w obu dniach, przez maksymalnie trzyosobową drużynę (składy drużyn muszą być podane organizatorowi przed rozpoczęciem zawodów).

 
Informacje:
Przynęty i metody połowu dowolne (połowy z lodu). Obszar zawodów jest wyłączony z wędkowania od 2 stycznia. Na jeziorze wyznaczona jest strefa wyłączona z zawodów, tzw. Zimna Zatoka. W przypadku braku lodu zawody zostaną rozegrane metodą spinningową.

 Wpisowe wynosi 160zł.
Gwarantujemy ubezpieczenie, atrakcyjne nagrody i sympatyczną atmosferę. Zawody zaliczane są do rozgrywek o Puchar Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich, zapraszamy jednak wszystkich, bez względu na przynależność organizacyjną.


Pstrągi złowione pierwszego dnia zawodów zostaną przekazane na cel charytatywny i osobom pomagającym w organizacji zawodów. Ryby złowione w niedzielę zawodnicy będą mogli (po zważeniu) zatrzymać.
Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 10 stycznia 2014

Kontakt:

Wojciech Olszewski
tel. 56 - 645 4129,
509279905

e-mail: wojol@umk.pl
 
Toruńskie Towarzystwo Wędkarskie
ul. Podgórna 13E, 87-100 Toruń
Konto: 07 1090 1506 0000 0000 5002 1691Program XV Ogólnopolskich Zawodów
"Pstrąg spod lodu" 2014
Sobota, 18 stycznia

 
09.30    odprawa zawodników
10.00-15.00    zawody
15.10    ważenie ryb, posiłek nad jeziorem

Niedziela, 20 stycznia
 
08.00-13.00    zawody
13.10    ważenie ryb, ciepły posiłek, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
14.30    planowane zakończenie imprezy


Regulamin XV Ogólnopolskich Zawodów
"Pstrąg spod lodu" 2014
(połowy z lodu)

ŁOWISKO
1. Łowiskiem jest obszar całego jeziora z wyłączeniem tzw. Zimnej Zatoki.
2. Nie wolno wchodzić na lód przed sygnałem startowym i łowić po sygnale kończącym zawody (zawodnik ma jednak prawo dokończenia rozpoczętego wcześniej holu).
3. Każdy zawodnik sam wybiera sobie łowisko. Przerębel opuszczona może być zajęta przez innego zawodnika (nie wolno blokować więcej niż jednego stanowiska).
4. Odległość między przeręblami sąsiadujących zawodników nie może być mniejsza niż 6,5m

WĘDKOWANIE
1. Czas trwania zawodów każdego dnia wynosi 5 godzin. Czas ten z ważnych powodów, np. bezpieczeństwa, może ulec zmianie.
2. Można wędkować dowolną metodą, na dowolną przynętę, nie więcej niż jedną wędką równocześnie. Jeśli na wędce jest kilka przynęt, tylko jedna z nich może być uzbrojona.
3. Dopuszcza się grzecznościową pomoc drugiemu zawodnikowi w zakresie: wywiercenia (wyrąbania, wykucia) przerębli, użyczenia przynęt, sprzętu i innego wyposażenia, a przy "lądowaniu" ryby - niezbędnego powiększenia przerębli, użyczenia (ale nie użycia) osęki.
4. Dopuszcza się możliwość schodzenia przez zawodników z lodu w czasie trwania konkursu po uprzednim powiadomieniu sędziego.

ZASADY KONKURSU
1. Konkurs rozgrywany jest w czterech konkurencjach:
- konkurs indywidualny w łowieniu pstrągów (główna rywalizacja), w którym łączna waga pstrągów złowionych przez zawodnika w danym dniu zawodów, decyduje o miejscu zajętym przez niego w ten dzień, a suma miejsc zajętych w sobotę i niedzielę, o końcowym miejscu w zawodach (tzw. punktacja ujemna);
- największy (wagowo) pstrąg zawodów;
- największa (wagowo) ryba innego gatunku;
- największa łączna waga pstrągów złowionych przez oba dni, przez maksymalnie trzyosobową drużynę (składy drużyn muszą być podane organizatorowi przed rozpoczęciem zawodów).
2. Złowioną konkursową rybę należy natychmiast (żywą) zgłosić najbliższemu sędziemu, który wpisze do ewidencji jej długość. Ryba zgłoszona do wagi nie może być dłuższa ani rażąco krótsza od odnotowanej przez sędziego.
3. Ważenie ryb nastąpi bezpośrednio po zakończeniu zawodów danego dnia.
4. Ryby złowione w sobotę należą do organizatora, za wyjątkiem pstrągów ważących powyżej 1,5 kg, okoni ważących powyżej 1kg oraz szczupaków i sandaczy ważących powyżej 2,5kg, stanowiących własność zawodników, którzy je złowili. Ryby złowione w niedzielę zawodnicy mogą sobie zatrzymać.
5. Zawodnik, który nie dostarczy do wagi złowionych ryb będzie na zawsze wykluczony z wszystkich zawodów organizowanych przez TTW.
6. Pozostawianie na lodzie lub brzegu śmieci, także niedopałków, spowoduje dyskwalifikację zawodnika

UWAGA:
W czasie zawodów obowiązują podwyższone wymiary ochronne dla sandacza i szczupaka: 50cm i ustawowe wymiary dla ryb pozostałych gatunków. Nie obowiązują okresy ochronne.
 Komisja Odwoławcza przyjmuje skargi każdego dnia zawodów przez godzinę po zakończeniu wędkowania. W skład Komisji wchodzi po 1 przedstawicielu uczestniczących w zawodach towarzystw i wędkarzy niezrzeszonych. Komisja ma obowiązek poznać stanowisko sędziego głównego oraz zawodników i  innych sędziów, powiązanych z meritum skargi. Warunkiem przyjęcia skargi jest wpłacenie 100 zł wadium, zwracanego skarżącemu w przypadku uznania skargi za zasadną (w innym przypadku przepada na rzecz Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich).
Regulamin XV Ogólnopolskich Zawodów
"Pstrąg spod lodu" 2014
(obowiązujący w przypadku braku lodu)

ŁOWISKO
Łowiskiem jest jezioro Rybnik. Zawodnicy mogą wędkować z dowolnego, wybranego przez siebie, miejsca na brzegu.

WĘDKOWANIE
1. Czas trwania zawodów każdego dnia wynosi 5 godzin. Czas ten z ważnych powodów, np. bezpieczeństwa, może ulec zmianie.
2. Nie wolno schodzić nad wodę przed sygnałem startowym, ani zarzucać wędki po sygnale końcowym (wolno jednak dokończyć rozpoczęty wcześniej hol).
3. Wolno wędkować wyłącznie na stałą sztuczną przynętę (więc nie pastę itp.), nie więcej niż jedną wędką jednocześnie. Nęcenie (wykraczające poza smarowanie atraktorem przynęty) jest zakazane. Jeśli na wędce jest kilka przynęt, tylko jedna z nich może być uzbrojona.
4. Odległość między zawodnikami nie powinna być mniejsza niż 10m.
5. Nie dopuszcza się pomocy drugiemu zawodnikowi przy holu i "lądowaniu" ryby, wykraczającej poza podanie podbieraka czy osęki.
6. Dopuszcza się możliwość schodzenia przez zawodników z łowiska w czasie trwania konkursu w celu ogrzania się, zmiany odzieży itp., jednak pod warunkiem każdorazowego powiadomienia najbliższego sędziego.
7. Nie wolno wchodzić do wody głębiej niż pozwalają na to krótkie gumowce.

ZASADY KONKURSU
1. Konkurs rozgrywany będzie w czterech konkurencjach:
- konkurs indywidualny w łowieniu pstrągów (główna rywalizacja), w którym łączna waga pstrągów, złowionych przez zawodnika w danym dniu zawodów, decyduje o miejscu zajętym przez niego w ten dzień, a suma miejsc zajętych w sobotę i niedzielę, o końcowym miejscu w zawodach (tzw. punktacja ujemna);
- największy (wagowo) pstrąg zawodów;
- największa (wagowo) ryba innego gatunku;
- największa łączna waga pstrągów, złowionych w oba dni, przez maksymalnie trzyosobową drużynę (składy drużyn muszą być podane organizatorowi przed rozpoczęciem zawodów).
2. Ważenie ryb nastąpi bezpośrednio po zakończeniu zawodów danego dnia.
3.  Ryby złowione w sobotę należą do organizatora, za wyjątkiem pstrągów ważących powyżej 1,5 kg, okoni ważących powyżej 1kg oraz szczupaków i sandaczy ważących powyżej 2,5kg, stanowiących własność zawodników, którzy je złowili. Ryby złowione w niedzielę zawodnicy mogą sobie zatrzymać.  
4. Zawodnik, który nie dostarczy do wagi złowionych ryb będzie na zawsze wykluczony z wszystkich zawodów organizowanych przez TTW.
5. Pozostawianie na brzegu śmieci, także niedopałków, spowoduje dyskwalifikację zawodnika
UWAGA:
W czasie zawodów obowiązują podwyższone wymiary ochronne dla sandacza i szczupaka: 50 cm i ustawowe wymiary ochronne dla pozostałych gatunków. Nie obowiązują okresy ochronne.
 Komisja Odwoławcza przyjmuje skargi każdego dnia zawodów przez godzinę po zakończeniu wędkowania. W skład Komisji wchodzi po 1 przedstawicielu uczestniczących w zawodach towarzystw i wędkarzy niezrzeszonych. Komisja ma obowiązek poznać stanowisko sędziego głównego oraz zawodników i  innych sędziów, powiązanych z meritum skargi. Warunkiem przyjęcia skargi jest wpłacenie 100zł wadium zwracanego skarżącemu w przypadku uznania skargi za zasadną (w innym przypadku przepada na rzecz Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich).
Data publikacji: 20-12-2013    Kategoria: ZAWODY


Liczba komentarzy: 0        
fishbook.pl - Portal społecznościowy dla wędkarzy
Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) aby było Ci wygodniej z niej korzystać.     czytaj więcej»      ukryj