PARAGRAF I RYBY

     

INFORMACJA O DOSTĘPIE DO WODY

Informacja o dostępie do wód przydatnych do wędkowania.

Czy dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej uprawniony do rybactwa na wodach objętych powszechnym korzystaniem jest zobowiązany udzielić wędkarzowi informacji o dostępie do tych wód, w tym o  własności gruntów przylegających do  wód?

SPRZEDAŻ WODY PŁYNĄCEJ

obrazek

Czy można sprzedać wykorzystywaną przez wędkarzy wodę płynącą wraz z przylegającym do niej terenem i jakie uprawnienia mieliby wtedy wędkarze wobec nowego właściciela?

JEZIORA LOBELIOWE

obrazek
Jakie są możliwości prawne wyłączenia jezior lobeliowych z eksploatacji rybackiej i wędkarskiej?

KORMORANY I CZAPLE

obrazek
Czy uprawniony do rybactwa nadal może bez żadnych ograniczeń zwalczać kormorany czarne i czaple siwe czyniące szkody w jego gospodarstwie rybackim?

Prof. dr hab. Wojciech Radecki

WĘDKARZE W PROCEDURACH OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Prof. dr hab. Wojciech Radecki


Jakie środki prawne mają do dyspozycji indywidualnie działający wędkarze, którzy zamierzają przedstawić swój protest wobec zamiarów inwestycyjnych zagrażających gospodarce wodnej i rybackiej.

POZYSKIWANIE CZARNYCH DĘBÓW Z WODY


Czyją własnością są tak zwane czarne dęby zatopione w wodach Odry, a przedstawiające znaczną wartość materialną?

Prof. dr hab. Wojciech Radecki

NADZÓR NAD TOWARZYSTWAMI WĘDKARSKIMI

Prof. dr hab. Wojciech Radecki

Towarzystwa wędkarskie, zarówno istniejący od wielu lat Polski Związek Wędkarski, jak i powstałe po rozpoczęciu transformacji ustrojowej, jak wreszcie te, które dopiero powstaną, podlegają tej samej ustawie z 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 Nr 79, poz. 855). Przypomnę, że stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

AMATORSKI POŁÓW RYB
PO NOWELIZACJI

Jakie zmiany w regulacji prawnej dotyczącej amatorskiego połowu ryb przynosi ostatnia nowelizacja ustawy rybackiej?

PRZEPŁAWKI DLA RYB

Jakie konsekwencje prawne grożą użytkownikowi urządzenia piętrzącego, który umyślnie przez celowe zastawienie lub nieumyślnie przez brak dbałości o stan przepławki doprowadza do tego, że ryby nie są w stanie kontynuować wędrówki?

INWESTOWANIE NA OBSZARACH NATURA 2000

Prof. dr hab. Wojciech Radecki

 Jakie są warunki podejmowania inwestycji mogących zagrozić rybactwu i wędkarstwu na obszarach Natura 2000 lub w ich pobliżu?

OZNAKOWANIE SIECI RYBACKICH

   Czy uprawniony do rybactwa na jeziorze ma obowiązek oznakowania postawionych sieci i jakim wymaganiom na odpowiadać takie oznakowanie?

DOŁY RZECZNE I STARORZECZA

Prof. dr hab. Wojciech Radecki

Jak należy rozumieć pojęcie “naturalnego dopływu lub odpływu wód powierzchniowych” i czy doły rzeczne i starorzecza łączące się z ciekiem głównym na okres 3-4 miesięcy w skali roku należy uznać za wody płynące i włączyć do obwodu rybackiego?
Polski Związek Wędkarski
Okręg w Zielonej Górze

ORGANIZACJE WĘDKARSKIE W PROCEDURACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Jakie środki prawne mają do dyspozycji organizacje wędkarskie, które zamierzają sprzeciwić się realizacji przedsięwzięć grażających gospodarce wodnej i rybackiej?

NOWELIZACJA USTAWY RYBACKIEJ

Jakie zmiany w ustawie o rybactwie śródlądowym przynosi najnowsza nowelizacja tej ustawy?
     
fishbook.pl - Portal społecznościowy dla wędkarzy
Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) aby było Ci wygodniej z niej korzystać.     czytaj więcej»      ukryj