W POSZUKIWANIU DUŻYCH PŁOCI

Płoć jest jedną z naszych najpopularniejszych ryb, mimo to na listy medalowych okazów trafia bardzo rzadko. Z lat 1992 - 1998 udało się zebrać dane zaledwie o 106 płociach mających co najmniej 80 dag. Odłowy sieciowe wskazują, że dużych płoci jest znacznie więcej niż by to wynikało z wędkarskich połowów.

Aby uzyskać jak najbardziej wiarygodne informacje o ogólnych warunkach żerowania płoci - takich jak pora roku, ciśnienie, fazy Księżyca - połączyłem dane o 106 okazach i o 277 małych i średnich płociach złowionych przez zaprzyjaźnionych wędkarzy. Wszędzie tam, gdzie dane odnoszące się do płoci dużych i małych wyraźnie się różniły, zostało to zaznaczone.

Pierwsza i najbardziej zasadnicza różnica uwidoczniła się już na etapie gromadzenia danych. Na 106 dużych płoci tylko jedna  została złowiona pod lodem! Dlatego w zestawieniu uwzględniłem wyłącznie płocie złowione w wodzie wolnej od lodu.Od marca do października

Wiosenno-letni sezon płociowy trwa od marca do października i ma dwa wyraźne szczyty: w kwietniu i w sierpniu.

Już od przedwiośnia płocie są skupione w stadach tarłowych i doskonale biorą na wędkę, kiedy tylko temperatura wody przekroczy 5 st. C. W marcu łowi się 12% wszystkich płoci złowionych w wodzie wolnej od lodu. W kwietniu płocie intensywnie żerują po tarle i wciąż jeszcze trzymają się w stadach. Wtedy ilość złowionych ryb wzrasta do 15%. Potem stopniowo spada do 12% w maju i 8% w lipcu. Choć lipiec to już miesiąc wakacyjny, pod względem ilości złowionych płoci jest najgorszy z całego sezonu wiosenno-letniego. Zapewne ma na to wpływ rozproszenie wiosennych stad tarłowych i zbyt mocne - jak dla płoci - nagrzanie się wody w rzekach i przybrzeżnych strefach jezior. Wtedy płocie słabo żerują, a w dużych zbiornikach odchodzą od brzegów na głęboką wodę. Potwierdzają to wyniki z sierpnia, który jest najlepszym miesiącem do połowu płoci (17% ryb). W tym miesiącu ponad 70% płoci łowi się w wodach bieżących. Biorąc pod uwagę intensywność połowów w sierpniu (trwa jeszcze sezon wakacyjny) można przyjąć, że szansa na złowienie płoci w tym miesiącu jest podobna jak we wrześniu (10%) i październiku (9%). W październiku 83% płoci łowi się w wodach stojących. I chociaż wedle kalendarza to już jesień, w dużych zbiornikach, dzięki nagrzanej wodzie, wciąż jeszcze trwa lato i aż do jesiennego wyrównania temperatur płocie biorą tam bardzo dobrze.

W listopadzie ilość złowionych płoci gwałtownie spada do poziomu ze stycznia (1%). Zima to przede wszystkim czas obfitych połowów płoci pod lodem.

Duża woda - duża płoć

Badając geografię połowów uwzględniłem tylko duże płocie. Udało się ustalić miejsce złowienia 98 sztuk.

Najwięcej dużych płoci (55) złowiono w rzekach, przede wszystkim w Wiśle (11) i w Odrze (9). Z pozostałych rzek pochodzą pojedyncze sztuki. Wyjątkiem jest Świniec, gdzie wiosną wędrują na tarło płocie z Zalewu Kamieńskiego. W marcu i kwietniu złowiono tam 4 duże płocie.

W zbiornikach zaporowych złowiono 17 sztuk. Aż 10 z nich wzięło na wędkę w Zalewie Rosnowskim na rzece Radwi.

W jeziorach złowiono 14 rekordowych płoci, a w stawach, gliniankach i starorzeczach 12.

Odsetek dużych płoci złowionych w wodach stojących (44%) i w bieżących (56%) wydaje się wskazywać, że w rzekach płoć częściej dorasta do dużych rozmiarów niż w jeziorach. Prawdopodobnie jednak jest odwrotnie, tylko że złowić w jeziorze dużą płoć jest niezwykle trudno. Pośrednim dowodem na to mogą być wspomniane tu już dobre wyniki wędkarzy, którzy w Świńcu łowią płocie wychodzące na tarło z Zalewu Kamieńskiego. Tymczasem spośród płoci, które zostały tu uwzględnione, żadnej nie złowiono w samym zalewie.

Wpływ ciśnienia

Na płocie warto się wybierać wtedy, kiedy barometr wskazuje pomiędzy 990 a 1009 hPa. W całym tym zakresie ciśnienia można się spodziewać równie dobrych brań. Przy ciśnieniu w granicach 990 - 999 hPa złowiono 43% ryb, a przy ciśnieniu w granicach 1000 - 1009 hPa 47%. Kiedy ciśnienie spadnie poniżej 990 hPa, szanse na dobry połów wynoszą 8%, a przy ciśnieniu 1010 hPa lub wyższym tylko 2%.

Przy stałym ciśnieniu złowiono 54% ryb. Płocie dość dobrze żerują też przy wolnym spadku ciśnienia (34%). Dużo mniej obiecujący jest wolny wzrost ciśnienia (11%). Przy gwałtownych zmianach ciśnienia, przekraczających 20 hPa w ciągu trzech dni, złowiono tylko 1% płoci.

Pogoda

Spośród 246 płoci, dla których ustaliłem pogodę w dniu połowu, 62% złowiono w dni z zachmurzeniem średnim i przelotnymi opadami deszczu, 21% w dni słoneczne, a 17% w dni deszczowe. Połowom płoci nie sprzyja przechodzenie frontów burzowych. Przy burzowej pogodzie złowiono 11% płoci. Prawie 80% ryb wzięło przy ustabilizowanym pogodnym wyżu lub na krótko przed ochłodzeniem.

Wiatry

Najwięcej płoci złowiono przy wiatrach wiejących z północnego zachodu (24%) i z zachodu (17%). Przy wiatrach zmiennych oraz wiejących z południowego zachodu lub z kierunków wschodnich można się spodziewać brań na przeciętnym poziomie 9 - 13%. Nie warto się wybierać na płocie, kiedy wieją wiatry z północy (3%) i z południa (1%).

Fazy księżyca

Bardzo dobrych brań płoci można się spodziewać w okresie nowiu i I kwadry Księżyca (pomiędzy 28 a 9 dniem cyklu). Łowi się wtedy przeciętnie o 25% więcej, niż wynosi średnia dla całego cyklu księżycowego. Największe natężenie połowów przypada pomiędzy 4 a 9 dniem cyklu. W czasie pełni Księżyca oraz na początku II kwadry (pomiędzy 12 a 20 dniem cyklu) brania płoci są na średnim poziomie. Głęboki spadek brań dochodzący do 50% przypada pomiędzy I kwadrą a pełnią (w 10 i 11 dniu cyklu) oraz na przełomie II kwadry Księżyca i nowiu (pomiędzy 21 a 27 dniem cyklu księżycowego).

Metody połowu

Najpopularniejsze jest łowienie płoci metodami spławikowymi, przede wszystkim zestawem bez kołowrotka na wodach stojących i przepływanką na wodach bieżących. Znacznie mniej płoci łowi się metodami gruntowymi. Te, które złowiono na spining, stanowią margines. Spośród wszystkich płoci ujętych w zestawieniu, metodami spławikowymi złowiono 96%, metodami gruntowymi 3%, a na spining nieco ponad 1%.

Spośród małych i średnich ryb aż 98% złowiono metodami spławikowymi, a niespełna 2% gruntowymi.

Przy uwzględnieniu tylko dużych płoci skuteczność metod spławikowych wynosi 77%, gruntowych 20%, a spiningu ponad 3%. Porównanie skuteczności metod wskazuje, że im większa płoć, tym większe szanse mają wędkarze łowiący metodami gruntowymi. To spostrzeżenie jest zgodne z praktyką wędkarską, w której duże płocie przyjęło się nazywać „płociami gruntowymi”.

Przynęty

Najskuteczniejsze są przynęty zwierzęce. Spośród wszystkich płoci ujętych w zestawieniu, dla których udało się ustalić rodzaj przynęty, aż 41% wzięło na czerwone robaki. Ochotka i białe robaki mają zbliżoną skuteczność 23 i 21%. Na pozostałe przynęty zwierzęce (chruściki, rosówki, pijawki) złowiono łącznie tylko 3% płoci. Ani jedna płoć nie została złowiona na racicznice, choć w jeziorach opanowanych przez te małże są one podstawowym pokarmem dużych płoci. Wędkarze jednak nie używają ich jako przynęty.

Z przynęt roślinnych najskuteczniejszy jest makaron, kukurydza konserwowa, groch i ciasto. Złowiono na nie łącznie 9% płoci. Na wszystkie pozostałe przynęty roślinne złowiono tylko pojedyncze sztuki - razem 2%.

Z czterech płoci złowionych na przynęty spiningowe dwie wzięły na woblery, jedna na obrotówkę nr 1, a jedna na 3-centymetrowego twistera.

W sumie na przynęty zwierzęce złowiono 88% płoci, na przynęty roślinne 11%, a na przynęty sztuczne 1%. Skuteczność poszczególnych grup przynęt jest niezależna od wielkości łowionych płoci i pozostaje na podobnym poziomie w ciągu całego roku.

Podsumowanie

Najwięcej płoci łowi się w kwietniu i w sierpniu. Połowom sprzyja stabilne ciśnienie na poziomie 990 - 1009 hPa oraz wiatry z północnego zachodu i z zachodu. Płocie dobrze biorą podczas nowiu i I kwadry Księżyca. Najwięcej płoci łowi się metodami spławikowymi na przynęty zwierzęce, głównie na czerwone i białe robaki oraz ochotkę. Im większe płocie, tym skuteczniejsze przy ich łowieniu są metody gruntowe.

Jarosław Kurek