3. ...A WISŁA PŁYNIE..

IMAGE
W Skansenie również o Wiśle.


IMAGE
IMAGESkansen prowadzony przez p. Klimowicza. Urzęduje w dawnych przypałacowych budynkach, kiedyś przeznaczonych dla służby, w których zgromadził materialne dobra dokumentujące życie i pracę okolicznych mieszkańców. Takimi zbiorami mogłoby się pochwalić niejedno muzeum etnograficzne (tel. 602 527 208 i 694 210 747).
IMAGE
IMAGE

IMAGE


IMAGE


IMAGE
IMAGE


IMAGE