Zdjęcie znad wody

PSTRĄG SPOD LODU TORUŃ '2015

 

Toruńskie Towarzystwo Wędkarskie zaprasza na
XVI Ogólnopolskie Zawody "Pstrąg spod lodu".

 
W dniach 17-18 stycznia 2015 roku, na 7ha jeziorze Rybnik, zawodnicy z całej Polski rywalizować będą w czterech konkurencjach.


obrazek

Regulamin

XVI Ogólnopolskich Zawodów „Pstrąg spod lodu” 2015

(obowiązujący w przypadku braku lodu)


I ŁOWISKO

Łowiskiem jest jezioro Rybnik. Zawodnicy mogą wędkować z dowolnego, wybranego przez siebie, miejsca na brzegu.


II WĘDKOWANIE

  1. Czas trwania zawodów każdego dnia wynosi 5 godzin. Czas ten z ważnych powodów, np. bezpieczeństwa, może ulec zmianie.

  2. Nie wolno schodzić nad wodę przed sygnałem startowym, ani zarzucać wędki po sygnale końcowym (wolno jednak dokończyć rozpoczęty wcześniej hol).

  3. Wolno wędkować wyłącznie na stałą sztuczną przynętę (więc nie pastę itp.), nie więcej niż jedną wędką jednocześnie. Nęcenie (wykraczające poza smarowanie atraktorem przynęty) jest zakazane.

  4. Odległość między zawodnikami nie powinna być mniejsza niż 10 m.

  5. Nie dopuszcza się pomocy drugiemu zawodnikowi przy holu i „lądowaniu” ryby, wykraczającej poza podanie podbieraka czy osęki.

  6. Dopuszcza się możliwość schodzenia przez zawodników z łowiska w czasie trwania konkursu w celu ogrzania się, zmiany odzieży itp., jednak pod warunkiem każdorazowego powiadomienia najbliższego sędziego.

  7. Nie wolno wchodzić do wody głębiej niż pozwalają na to krótkie gumowce.


III ZASADY KONKURSU

1. Konkurs rozgrywany jest w czterech konkurencjach:

- konkurs indywidualny w łowieniu pstrągów (główna rywalizacja), w którym łączna waga pstrągów złowionych przez zawodnika w danym dniu zawodów, decyduje o miejscu zajętym przez niego w ten dzień, a suma miejsc zajętych w sobotę i niedzielę, o końcowym miejscu w zawodach (tzw. punktacja ujemna);

- największy (wagowo) pstrąg zawodów;

- największa (wagowo) ryba innego gatunku;

- największa łączna waga pstrągów złowionych przez oba dni, przez maksymalnie trzyosobową drużynę (składy drużyn muszą być podane organizatorowi przed rozpoczęciem zawodów).

2. Ważenie ryb nastąpi bezpośrednio po zakończeniu zawodów danego dnia.

4. Spośród złowionych przez siebie ryb zawodnik może – po zważeniu – zabrać w sobotę 3 dowolnie wybrane pstrągi i wszystkie inne ryby, w niedzielę cały połów.

5. Zawodnik, który nie dostarczy do wagi złowionych ryb będzie na zawsze wykluczony z wszystkich zawodów organizowanych przez TTW.


UWAGA: W czasie zawodów obowiązują podwyższone wymiary ochronne dla sandacza i szczupaka: 50 cm i ustawowe wymiary ochronne dla pozostałych gatunków.

Z zawodów wyłączone są ryby z gatunków objętych ochroną całkowitą.


Komisja Odwoławcza przyjmuje skargi każdego dnia zawodów przez godzinę po zakończeniu wędkowania. W skład Komisji wchodzi po 1 przedstawicielu uczestniczących w zawodach towarzystw i wędkarzy niezrzeszonych. Warunkiem przyjęcia skargi jest wpłacenie 100 zł wadium zwracanego skarżącemu w przypadku uznania skargi za zasadną (w innym przypadku przepada na rzecz Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich).

Więcej o zawodach i regulaminie oraz o tym do kogo zgłaszać swój udział na str: http://ttw.prv.pl/