ILE, GDZIE I KOMU NALEŻYZAPŁACIĆ ZA ŁOWIENIE W MORZU

 

Wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej może być prowadzone na podstawie:

        1. dowodu uiszczonej opłaty przez osoby fizyczne na prowadzenie połowów z brzegu     lub innych niż statek urządzeń pływających;

Opłaty:

  • 37,83 zł w przypadku tygodniowego okresu połowów;
  • 75,67 zł w przypadku miesięcznego okresu połowów;
  • 189,17 zł w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów.

W/w opłaty należy wnosić na konto Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Słupsku na rachunek:

 NBP O/Gdańsk    60 1010 1140 0003 5822 3100 0000

Podstawa prawna: Art.90 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U.2015, poz. 222)

 

Pobierz wykaz z przepisów regulujących połowy sportowo-rekreacyjne. pdf

 

     2. pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnedo wydawane dla organizatora zawodów na prowadzenie połowów z brzegu lub ze statku albo armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku; 

 

Opłaty:

  • 500 zł za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu na okres jednego miesiąca;
  • 300 zł za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora statku na okres jednego miesiąca;
  • 3000 zł za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora statku na okres 12 miesięcy,

W/w opłaty należy wnosić na konto Urzędu Miejskiego w Słupsku:

mBANK

35 1140 1153 0000 2175 4200 1010

 

Podstwa prawna:

Art. 90 ustawy z dani 19 grudnia 2014 r o rybołówstwie morskim (Dz.U.2015, poz. 222)

 

Pobierz wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora statku. [doc]

Pobierz wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora zawodów. [doc]

Pobierz raport z połowów rekreacyjnych dla armatora statku. [doc]