OPŁATY ZA WĘDKOWANIE W MORZU


Info. ze strony internetowej Szczecińskiego Urzędu Morskiego. Takie same zasady
i wysokość opłat obowiązują na terenie całego Kraju.
Informacje Dla Wędkarzy       
 
 
1.Tegoroczny okres ochronny sandacza wyznacza się od dnia 17 kwietnia 2015 r. godz. 15:00 do dnia 22 maja 2015 r. godz. 15:00.
 
2. W związku z wejściem w życie z dniem 4 marca 2015 r. nowej ustawy o rybołówstwie morskim (Dz.U. z dnia 17 lutego 2015 r., poz. 222) uległy zmianie przepisy dotyczące wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego. Wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na obszarach morskich RP może być prowadzone na podstawie DOWODU UISZCZONEJ OPŁATY przez osoby fizyczne na prowadzenie połowów z brzegu lub innych niż statek urządzeń pływających.
 
W związku z powyższym od 4 marca br. OIRM w Szczecinie NIE WYDAJE zezwoleń na sportowy połów ryb:
 
UWAGA - do czasu ukazania się Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustalającego ostateczne stawki oraz uprawnienia do zniżek uprawnienia do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego wynoszą odpowiednio:
Wysokość oraz sposób pobierania opłaty:
1. NA OKRES 1 TYGODNIA - 37,83 zł
2. NA OKRES 1 MIESIĄCA - 75,67 zł
3. NA OKRES 12 MIESIĘCY - 189,17 zł:
- opłata ulgowa - BRAK możliwości skorzystania ze zniżek
 
Sposób zapłaty - tylko bezgotówkowo.
 
Należy dokonać wpłaty w banku, na poczcie lub przez internet na rachunek bankowy jak niżej :
 
Nazwa odbiorcy: Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie
Nr rachunku: 02 1010 1599 0518 4222 3100 0000
Uwaga: w najbliższym okresie podany numer może ulec zmianie.
 
Wpłacając należy koniecznie podać lub wpisać na druku bankowym dokładne dane w rubryce "tytuł wpłaty": imię, nazwisko i adres osoby wykonującej rybołówstwo rekreacyjne oraz dopisać: "opłata na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego" oraz wybrany okres połowów (tydzień, miesiąc, 12 miesięcy).