Zdjęcie znad wody

XIX Otwarte Zawody Spinningowo- Muchowe w łowieniu Łososia i Troci „SALMO PARSĘTY – 2015”

Zapraszamy na XIX Otwarte Zawody Spinningowo-Muchowe w łowieniu Łososia i Troci "SALMO PARSĘTY - 2015"
obrazek
P r o g r a m XIX Otwartych Zawodów Spinningowo-Muchowych w łowieniu Łososia i Troci „SALMO PARSĘTY – 2015”
Zawody zamykają cykl imprez „Turnieju Czterech Rzek o Puchar Żubra” im Jana Meyera


Program ZawodówDokument stanowi regulamin i harmonogram zawodów:

ORGANIZATORKlub Wędkarstwa Sportowego „SALMO”
W dniach 26- 27 września 2015r na rzece Parsęcie odbędzie się XIX edycja Ogólnopolskich Otwartych
Zawodów Spinningowo -Muchowych w łowieniu łososia i troci wędrownej o Puchar Żubra im Jana Meyera.
Organizatorem zawodów jest Klub Wędkarstwa Sportowego „SALMO”. Patronatem medialnym imprezę
objął magazyn „Wędkarski Świat”, ”Wędkowania”, ”Wiadomości Wędkarskie”, „Głos Koszaliński ”,
„Gazeta Kołobrzeska”, ”Radio Koszalin” TKK Kołobrzeg. Nagrody ufundowali znani w całym kraju
producenci sprzętu wędkarskiego, właściciele kołobrzeskich sklepów wędkarskich. Imprezę wsparli
Prezydent Miasta Kołobrzeg, Starosta Kołobrzeg ,Burmistrz Gminy Karlino, Burmistrz Gminy Gościno, Wójt
Gminy Kołobrzeg, Wójt Gminy Dygowo, Wójt Gminy Ustronie Morskie, Stowarzyszenie KLGR Kołobrzeg.
Impreza odbywa się w uzgodnieniu z Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie.

TEREN ZAWODÓWParsęta od Elektrowni w Rościnie pkt. A do mostu kolejowego ul. Solna w Kołobrzegu pkt. B ( odcinek ok
35 km oznakowany na mapie terenu ). Rzeka o szybkim nurcie, na tym odcinku o szerokości ok 20 m średnia
głębokość 1 – 2 m z dołkami do 4 m. Brzegi niskie, twarde, zadrzewione.
W klasyfikacji pod uwagę brane będą: łosoś i troć wędrowna łowione metodami spinningową oraz muchową.
- łosoś od 50 cm, troć od 50 cm

UCZESTNICYMuszą posiadać opłacone aktualne składki PZW
Wszyscy uczestnicy są zwolnieni z opłat na połów ryb na wodach krainy pstrąga i lipienia Okręgu
Koszalin w czasie trwania zawodów.

KLASYFIKACJA, PUNKTACJAImpreza odbędzie się na zasadzie do wyboru żywa ryba (C&R) oraz martwa ryba. Liczyć się będzie łączna
długość złowionych ryb w obu turach. Organizator zastrzega sobie możliwość ustanowienia dodatkowych
klasyfikacji: najdłuższa ryba, nagroda „fair play” i inne.

ZWYCIĘZCY, NAGRODYZa miejsca I-VI puchary nagrody rzeczowe

OPŁATA STARTOWA Wpisowe na zawody wynosi 100,00zł (zniżka 50% panie i juniorzy)
Wpisowe należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2015r. na konto Okręgu Koszalin:
PEKAO.SA 76 1240 3653 1111 0000 4188 3325
z dopiskiem: "SALMO PARSĘTY 2015 – opłata startowa"
Z uwagi na sprawy organizacyjne prosimy o dokonywanie wpłat na podane konto w wyznaczonym terminie
co zagwarantuje pełny zestaw startowy bądź, w uzasadnionych przypadkach, o potwierdzenie przybycia do
dnia 15.09.2015r.
Ilość miejsc ograniczona.

Harmonogram Minutowy ZawodówDZIEŃ I – 26.09.2015 r08:00 - 09:00 Rejestracja zawodników
09:00 – 09:30 Odprawa sędziowska
09:30 – 16:00 Zawody I Tura (złowione ryby muszą być zgłoszone do 16:00)
16:00 - 17:30 Zakończenie łowienia, powrót z łowiska, dostarczanie ryb lub dokumentacji fotograficznej
do komisji sędziowskiej do 17:30
17:30 - 17:45 Prace komisji sędziowskiej
17:50 - 18:10 Ogłoszenie wyników I Tury zawodów
18:15- Ognisko, posiłek

DZIEŃ II – 27.09. 2015r.08:00 – II Tura połowów ( złowione ryby muszą być zgłoszone do 13:00)
08:00- 13:00 Powrót z łowiska- (do 13:30 ryby lub dokumentacja fotograficzna muszą być dostarczone
komisji sędziowskiej).
13:30- 14:00 Prace Komisji Sędziowskiej
14:00- Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród uroczyste zakończenie zawodów

Sędzia Główny Zawodów "SALMO PARSĘTY 2015" - Henryk Terczyński tel. 602-435-931

Kontakt z organizatorem zawodów:
KWS „SALMO” - strona internetowa www.pzw.org.pl/2119/
Prezes KWS „SALMO” Jerzy Mazur - tel. 601449614 e-mail cyprinuscarpio@op.pl
Skarbnik KWS „SALMO” Jacek Żybura - tel. 512738630 e-mail domkinadparseta@gmail.com
Zasady klasyfikacji złowionych ryb w ramach „ SALMO PARSĘTY 2015”
Zasady zgłoszenia oraz dostarczenia dowodów połowu są te same dla obu formuł. Złowienie ryby, którą
zawodnik chce wykazać, należy zgłosić bezpośrednio po złowieniu do godziny 16.00 podczas pierwszej i do
13:00 podczas drugiej tury zawodów na nr tel. sędziego głównego. Dostarczenie ryb do Komisji Sędziowskiej
lub dokumentacji ich złowienia musi nastąpić w czasie 30 minut od zakończenia każdej z tur, czyli
odpowiednio do 17:30 i 13:30. Zgłoszenie każdej ryby dla obu formuł musi zostać potwierdzone przez
świadka połowu, bądź pierwszego napotkanego zawodnika. W przypadku braku zasięgu telefonii komórkowej
zgłoszenia należy dokonać poprzez wysłanie SMS podając dane : Nr startowy zawodnika, gatunek złowionej
ryby, długość złowionej ryby oraz nr startowy świadka połowu.
Pomiar ryb będzie wykonywany w ten sam sposób dla obu formuł.

W formule” martwa ryba”
Złowione, uśmiercone i zgłoszone ryby mierzone będą przez Komisję Sędziowską na terenie odbywających
się uroczystości zawodów tj. Pustary – Ząbrowo most w wyznaczonym do tego miejscu.

W formule C&R ( żywa ryba)
Zawodnik może zgłosić maksymalnie dwie wypuszczone punktowane ryby złowione w trakcie jednej tury,
przy czym dopuszcza się formułę mieszaną. Dla ryb uwolnionych zawodnik musi dostarczyć w wyznaczonym
czasie Komisji Sędziowskiej co najmniej dwa wyraźne zdjęcia całej ryby, wykonanych aparatem cyfrowym
na tle wydanej przez organizatora miarki, pozwalających w sposób bezsporny określić jej długość (zdjęcia
muszą pozwalać na odczytanie skali miarki WRAZ Z RYBĄ). Ryba z ułożoną na niej miarą muszą być
ułożone na płaskiej powierzchni.
Skala miary na długości ryby nie może być zasłonięta. Zdjęcia muszą być ostre, wykonane z góry pod kątem
możliwie najbardziej zbliżonym do prostego). W razie jakichkolwiek wątpliwości do milimetrów, długość
ryby będzie zaokrąglona do najbliższego wyraźnie widocznego znacznika centymetrowego w dół od długości
ryby. Oprócz tego zawodnik musi przedstawić dowód wypuszczenia ryby, w postaci, najlepiej krótkiego
filmu, bądź zdjęcia ewidentnie potwierdzających fakt uwolnienia ryby.

POSTANOWIENA KOŃCOWE1. Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na koszt własny i muszą posiadać kartę wędkarską z opłaconą aktualną
składką PZW na 2015r. Karty wędkarskie z aktualnymi opłatami będą sprawdzane podczas rejestracji
zawodników.
2. Nieobecność zawodnika powoduje przepadek startowego.
3. Skutki spóźnienia ponosi zawodnik.
4. Każdy zawodnik podczas trwania obu tur ma obowiązek mieć przypięty w widocznym miejscu znaczek
zawodów.

KOMUNIKAT I PROGRAM