TROCIE WE WROCŁAWIU

Tarliska w okolicach elektrowni w Marszowicach można oglądać na filmach zamieszczonych na stronie fb Kingfisher Wrocław
https://www.facebook.com/kingfisherclub.wroclaw

obrazek
5 listopada, w kilka dni od momentu zaobserwowania troci przy progu piętrzącym elektrowni w  Marszowicach, jest to ujściowy odcinek rzeki Bystrzycy, PZW we Wrocławiu rozpoczęło organizowanie punktu obserwacyjnego.
Pieczę nad budową stacji, jej ciągłą obsługą, nadzorem monitoringu i pilnowaniem tarlisk podjął się klub Kingfisher Wrocław. Jego członkowie nie tylko nadzorują pracę stacji, również patrolują brzegi rzeki w obserwując ewentualne nowe gniazda tarłowe oraz świadectwem swojej obecności zniechęcają kilka osób o których wiadomo, że rok rocznie polują tutaj, niedozwolonymi metodami, na trące się ryby.
Stacja kamery podwodne i sprzęt elektroniczny zakupiono za pieniądze pochodzące z klubu Gaja, który realizuje, na terenie całej Polski, projekt „Zaadoptuj rzekę”.
W przyujściowym odcinku Bystrzycy pojawiały się już trocie, ale w ostatnich latach tylko pojedyncze osobniki. Kiedy w tym roku zaobserwowano kilkanaście sztuk, później okazało się, że jest ich kilkanaście par, natychmiast podjęto obserwację i ochronę. Ma ona na celu odłowienie i przerzucenie ryb powyżej progu piętrzącego wodę dla elektrowni w Marszowicach, którego ryby nie są w stanie przeskoczyć. Dla ryb trących się poniżej progu piętrzącego jest jeszcze niebezpieczeństwo dużych skoków poziomu wody. Zbytnie obniżenie poziomu wody mogłoby osłonić ikrę złożoną w żwirze dna rzeki.
Dbałość o trocie i skuteczne ich tarło ma istotne znaczenie. Ryby te dotarły do Wrocławia z Bałtyku. Pokonały kilkusetkilometrową trasę. Są więc bardzo silne i stanowią doskonały materiał do reprodukcji. Miejmy nadzieję, że za kila lat, około pięciu, ich potomkowie powrócą do Bystrzycy by zamknąć doskonały cykl życia.

obrazek

obrazek
obrazek

obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek