OTWARTE ZAWODY FEDEROWE

W zmaganiach mogą wziąć udział zawodnicy, którzy mają opłacone składki

na rok 2017. Osoby spoza okręgu jeleniogórskiego, których nie obowiązuje

porozumienie międzyokręgowe zobowiązane są do uiszczenia stosownej

jednodniowej opłaty uprawniającej do wędkowania

obrazek
REGULAMIN ZAWODÓW

Otwarte zawody feederowe i Mistrzostwa Koła PZW Kamienna Góra "Miasto" w dyscyplinie gruntowej

 17.09.2017 r. - Zbiornik zaporowy Bukówka

 

1. Zawodnik może łowić jedną wędką. Na stanowisku może posiadać dowolną

liczbę wędek do wymiany.

2. W zmaganiach mogą wziąć udział zawodnicy, którzy mają opłacone składki

na rok 2017. Osoby spoza okręgu jeleniogórskiego, których nie obowiązuje

porozumienie międzyokręgowe zobowiązane są do uiszczenia stosownej

jednodniowej opłaty uprawniającej do wędkowania.

3. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników (45 zawodników) w

zawodach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które potwierdzą swój udział

telefonicznie, pod numerem telefonu 665-668-797, do dnia 14 września do

godziny 20:00. Decyduje kolejność zgłoszeń.

4. W zawodach obowiązują dwie klasyfikacje:

- Ogólna w której klasyfikowani są wszyscy uczestnicy.

- Mistrzostwo koła PZW Kamienna Góra "Miasto" w dyscyplinie gruntowej

wyłącznie dla członków koła.

5. Koszyk zanętowy powinien być umieszczony przelotowo na żyłce głównej.

Dopuszcza się stosowanie tzw. rurek antysplątaniowych.

6. Dozwolone jest stosowanie wyłącznie zanęt Mega Baits. Zawodnik dokona

ich wyboru przed startem zawodów.

Zanęty mogą być wzbogacane dowolnymi dodatkami zanętowymi.

7. W trakcie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt roślinnych

i zwierzęcych. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane

substancjami zapachowymi.

Ponadto dozwolone jest używanie kulek proteinowych, pelletów i dumbelsów.

 

8. Dozwolone jest stosowanie glin i ziemi.

9. Dozwolone są formy nęcenia za pomocą: koszyka zanętowego, procą lub z

ręki.

10. Podczas zawodów obowiązują następujące sygnały:

− pierwszy sygnał na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym

zawodnik może rozpocząć nęcenie

− drugi sygnał oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik

rozpoczyna łowienie

− trzeci sygnał oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut;

− czwarty sygnał oznacza zakończenie zawodów. Po tym sygnale nie zalicza się

żadnej ryby wyjętej z wody. Do czasu przybycia komisji wagowej siatka z rybami

pozostaje w wodzie.

11. Jeżeli podczas zawodów wystąpi burza zmagania zostają natychmiast

przerwane;

Sygnały informujące o przerwaniu i wznowieniu zawodów:

- pierwszy sygnał - podwójny, po którym zawodnik ma obowiązek

natychmiastowego opuszczenia stanowiska. Jeżeli warunki pogodowe na to

pozwolą, zawody będą kontynuowane.

- drugi sygnał – informuje zawodnika o możliwości powrotu na stanowisko,

- trzeci sygnał – (5 minut po drugim) oznacza kontynuowanie zawodów.

12. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu

ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R.

Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.