JAKI JEST SZCZUPAK

Szczupaki są kanibalami i kleptopasożytami. To drugie oznacza, że kradną innym szczupakom zdobycz, którą właśnie upolowały. Nasilenie kanibalizmu i złodziejstwa zależy od tego, ile szczupaków żyje w danej wodzie, oraz od ilości pokarmu, który mają do dyspozycji. Zjawiska te opisali szwedzcy badacze z uniwersytetu w Lund.


W dużych akwariach sprawdzili, jak dużą zdobycz szczupaki atakowały. Szczupak, jeżeli był w towarzystwie większego, atakował ryby mniejsze niż wtedy, gdy był w akwarium sam. Większą zdobycz dłużej się połyka. Poza tym ona się dłużej szamocze. Przyciągało to drugiego szczupaka, który próbował zdobycz odebrać i to mu się często udawało. Bywało też, że siłujący się ze zbyt dużą ofiarą szczupak sam był zjadany przez większego osobnika. Takie sytuacje powtarzano wielokrotnie. Pozwoliło to udowodnić, że gdy szczupak nie jest sam, woli atakować małą zdobycz. Wtedy bowiem mniejsze jest też zagrożenie, że ją straci albo sam zostanie pożarty.

Kanibalizm i podkradanie zdobyczy mają pewien wpływ na rozmieszczenie szczupaków. Jest oczywiste, że jeżeli można być przez pobratymców zjedzonym, lepiej ich unikać, zwłaszcza gdy są więksi. To jest łatwe, gdy w akwenie szczupaków jest niewiele. Wówczas są one rozmieszczone dosyć równomiernie, a dzielące je odległości wystarczająco duże, by jak najrzadziej dochodziło do spotkań.

Inaczej jest w wodach, gdzie szczupaków jest dużo. Niebezpieczeństwa niesionego przez współbraci niełatwo wtedy uniknąć. Wolne są bowiem tylko stanowiska bardzo niekorzystne, na przykład pozbawione kryjówek lub ubogie w pokarm. Dlatego szczupaki muszą iść na kompromis i pewne atrakcyjne miejsca zajmują nie w pojedynkę, lecz całą grupą. Wbrew nasuwającym się przypuszczeniom raczej nie dochodzi tam do częstych utarczek, bo żyjące na danym obszarze ryby się znają i przestrzegają już ustalonej hierarchii. Przy pierwszym kontakcie mniejszy szczupak wygina ciało w łuk, otwiera nieco pysk i pokrywy skrzelowe. Daje w ten sposób znak, że czuje się podporządkowany. To go najczęściej skutecznie chroni, pod warunkiem oczywiście, że różnica wielkości między dwoma rybami nie jest zbyt duża. Zdarza się bowiem, że większy szczupak gryzie mniejszego, by zmusić go do poddaństwa.

Przeważnie w takich skupiskach szczupaków nie dzieje się wiele, bo poza okresem żerowania jeden na drugiego raczej nie reaguje. Mimo to zajmują wobec siebie pozycje równolegle. Tak na wszelki wypadek, gdyby sąsiadowi coś nagle strzeliło do łba i próbował zaatakować.

Kleptopasożytnictwo występuje u szczupaków niezależnie od ich wielkości. Według kanadyjskich ichtiologów, u niektórych osobników może to być nawet główny sposób na życie. Zaobserwowali oni, że nawet do dużego szczupaka, który chwycił zdobycz i usiłował ją połknąć, często podpływał jeszcze większy i próbował mu ją odebrać.

Taką sytuację obserwują także wędkarze. Gdy się zatnie szczupaka i przyciąga go bliżej, widać czasem, jak inny szczupak płynie tuż przy nim, niemal głowa przy głowie. Pewien wędkarz opisał już na naszych łamach podobne zdarzenia. Co prawda chodziło nie o szczupaki, lecz o głowacice, ale prawdopodobnie przyczyna była podobna - chęć, by zabrać pobratymcowi zdobycz. Nie powinno nas też dziwić, że holowanego okonia odprowadzają inne okonie, bo te ryby często poluje w stadach. W tym przypadku nie chodzi jednak o odebranie zdobyczy, lecz raczej o to, by ewentualnie schwytać rybę, która zdoła się uwolnić z okoniowego pyska (tym razem płonna to nadzieja, bo holowany okoń ma w pysku nie rybę, lecz przynętę).

Kanadyjscy badacze przypuszczają, że grabież zdobyczy mniejszym osobnikom może być korzystną strategią dla dużego szczupaka. Pozwala mu bowiem osiągnąć sporą porcję jedzenia przy niewielkim wysiłku. Zmuszając inne szczupaki do oddania zdobyczy, taki osobnik zyskuje nie tylko pokarm, lecz także nie pozwala urosnąć potencjalnym konkurentom.

wbo