Zdjęcie znad wody

INFORMACJA O DOSTĘPIE DO WODY

Informacja o dostępie do wód przydatnych do wędkowania.

Czy dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej uprawniony do rybactwa na wodach objętych powszechnym korzystaniem jest zobowiązany udzielić wędkarzowi informacji o dostępie do tych wód, w tym o  własności gruntów przylegających do  wód?

Prof. dr hab. Wojciech Radecki

SPRZEDAŻ WODY PŁYNĄCEJ

obrazek
Czy można sprzedać wykorzystywaną przez wędkarzy wodę płynącą wraz z przylegającym do niej terenem i jakie uprawnienia mieliby wtedy wędkarze wobec nowego właściciela?

Wojciech Radecki

JEZIORA LOBELIOWE

obrazekJakie są możliwości prawne wyłączenia jezior lobeliowych z eksploatacji rybackiej i wędkarskiej?

Wojciech Radecki

KORMORANY I CZAPLE

obrazekCzy uprawniony do rybactwa nadal może bez żadnych ograniczeń zwalczać kormorany czarne i czaple siwe czyniące szkody w jego gospodarstwie rybackim?

Prof. dr hab. Wojciech Radecki

Wojciech Radecki

WĘDKARZE W PROCEDURACH OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Prof. dr hab. Wojciech Radecki

Jakie środki prawne mają do dyspozycji indywidualnie działający wędkarze, którzy zamierzają przedstawić swój protest wobec zamiarów inwestycyjnych zagrażających gospodarce wodnej i rybackiej.

POZYSKIWANIE CZARNYCH DĘBÓW Z WODY


Czyją własnością są tak zwane czarne dęby zatopione w wodach Odry, a przedstawiające znaczną wartość materialną?

Prof. dr hab. Wojciech Radecki

Prof. dr hab. Wojciech Radecki

NADZÓR NAD TOWARZYSTWAMI WĘDKARSKIMI

Prof. dr hab. Wojciech Radecki

Towarzystwa wędkarskie, zarówno istniejący od wielu lat Polski Związek Wędkarski, jak i powstałe po rozpoczęciu transformacji ustrojowej, jak wreszcie te, które dopiero powstaną, podlegają tej samej ustawie z 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 Nr 79, poz. 855). Przypomnę, że stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
Prof. dr hab. Wojciech Radecki

AMATORSKI POŁÓW RYB PO NOWELIZACJIJakie zmiany w regulacji prawnej dotyczącej amatorskiego połowu ryb przynosi ostatnia nowelizacja ustawy rybackiej?

Prof. dr hab. Wojciech Radecki

PRZEPŁAWKI DLA RYB


Jakie konsekwencje prawne grożą użytkownikowi urządzenia piętrzącego, który umyślnie przez celowe zastawienie lub nieumyślnie przez brak dbałości o stan przepławki doprowadza do tego, że ryby nie są w stanie kontynuować wędrówki?

Prof. dr hab. Wojciech Radecki

INWESTOWANIE NA OBSZARACH NATURA 2000

Prof. dr hab. Wojciech Radecki

 Jakie są warunki podejmowania inwestycji mogących zagrozić rybactwu i wędkarstwu na obszarach Natura 2000 lub w ich pobliżu?

Prof. dr hab. Wojciech Radecki